Welkom op de website van Eversel, We werken momenteel aan onze website.

Het is leuk in Eversel

1    WELKOMSTWOORD

  

U bent onlangs in onze St.-Jacobusparochie te Eversel komen wonen.

Hartelijk welkom!

Wij hopen dat u zich hier vlug zult thuis voelen en vele gelukkige jaren zult doorbrengen.

U kunt beroep doen op de parochiepriester of op de vele organisaties in onze parochie.

Met veel genoegen bieden wij u deze “Welkomstbrochure” aan, waarin u heel wat informatie vindt over onze parochie en ons verenigingsleven. Aarzel niet om bij interesse contact op te nemen met iemand van het verenigingsleven of met mijzelf.

Natuurlijk bent u ook welkom om mee te vieren in de wekelijkse eucharistievieringen in onze parochiekerk St.-Jacobus.

 

Nogmaals van harte welkom en vlug thuis in Eversel.

 

Namens de parochie,

 

Uw pastoor

pater Frans Kusters

 

 

2       KORTE GESCHIEDENIS VAN EVERSEL

Reeds in de 13° eeuw is er sprake van “Everselle”, als een deelgebied van “houweijken”, liggende in de heerlijkheid Vogelsanck. Verder vinden we terug dat inwoners van “Eversell” in de 16° eeuw een stuk grond schenken om er een kapel te laten bouwen. In 1627 werd een karabijngilde “van St.-Jacobus” opgericht. Deze gilde bestaat vandaag nog steeds (in 2002 werd het 375-jarig bestaan gevierd). In 1711 werd een nieuwe kapel gebouwd in Eversel, die toegewijd wordt aan St.-Jacobus; in 1759 krijgt de kapel een bedienaar.

Tot 1839 behoorde Eversel tot de St.-Willibrordusparochie van Heusden-Centrum. Nadat er in de loop van het jaar reeds doopsels, huwelijken en begrafenissen plaats- hadden in de kapel van Eversel, werd op 31 december 1839 Eversel tot zelfstandige parochie uitgeroepen, toegewijd aan St.-Jacobus.

In 1848-1849 werd een nieuwe kerk gebouwd die op 5 september 1849 samen met het ernaast liggende kerkhof werd ingezegend. In 1989 en in 1999 werd het 150-jarig bestaan van respectievelijk de zelfstandige parochie en de nieuwe kerk op uitgebreide wijze gevierd. In 1865 is er voor de eerste maal sprake van onderwijs in Eversel; een nieuwe school werd gebouwd in 1874. In 1915 werd dit een katholieke school voor jongens en meisjes, maar in 1919 werd deze gesplitst in een aparte jongens- en meisjesschool. In 1931 werd aan de meisjesschool ook een parochiezaal aangebouwd. In 1975 werden de 2 scholen opnieuw herenigd in een gemengde school, aan de Everselkiezel 55.

Het is vooral na de 2° Wereldoorlog dat er in Eversel heel wat verenigingen opgericht werden, zodat in de jaren 1970 kon gezegd worden dat Eversel een bloeiend verenigingsleven kende. Hierdoor ontstond de nood aan een goede zaal en aan bijkomende lokalen(immers de kleine parochiezaal en de privé-zaal Violet voldeden niet meer aan de behoeften).Daarom werd in eigen beheer begonnen met het bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum. Tal van initiatieven hadden plaats om hiervoor geld in te zamelen (legendarisch zijn de 5 wielercriteria voor beroepsrenners die in die periode georganiseerd werden).

Op 13 december 1980 werd het centrum als parochiehuis “St.-Baaf” ingezegend en op 15 mei 1981 werd de gemeentelijke sportzaal in gebruik genomen. (Parochiehuis St.-Baaf is genoemd naar de H. Bavo, 2° patroonheilige van Eversel).

Nadien werd er in de jaren 1980 ook weer in eigenbeheer heel wat bijgebouwd, verbouwd aan de basisschool. Maar ook deze uitbreidingswerken waren snel onvoldoende om de groei van de basisschool bij te houden. In 2012 kon men eindelijk een uitbreiding met vier klaslokalen realiseren. Na het verdwijnen van de basisschool in de Kapelstraat te Heusden kwamen er heel wat kinderen van uit Heusden naar onze basisschool ‘De Springplank’ van Eversel. Dit had tot gevolg dat het pas gerealiseerde bouwproject onmiddellijk moest aangevuld worden met twee containerklassen.

Begin van de jaren 1990 werd onze kerk gerestaureerd. In 2003 werd het orgel van de kerk officieel geklasseerd als beschermd monument. Het restauratiedossier van dit orgel was de aanleiding om het kerkgebouw grondig te renoveren. In 2010 werd het dak vernieuwd en geïsoleerd en de toren gerestaureerd. Tevens kwam er een nieuwe vloer, vloerverwarming, sanitair in het portaal en een nieuwe sacristie. En als slot werd de kerk ook geverfd.

In 2007 werd Eversel uitgeroepen tot ‘dorp met toekomst’ en kreeg Eversel de titel van ‘Buitengewone buurt’ van de Koning Boudewijnstichting.

In 2014 vierde Eversel het 175 jarig bestaan van onze parochie. Een blijvend aandenken aan deze 175 jaar is de gedichtenstraat, een wandeling die vertrekt op de parking van Sint-Baaf.

Daarom mag parochie Eversel vandaag nog steeds fier zijn op haar 3 basistroeven: een mooie kerk, een gezellig parochiehuis St.-Baaf en een fijne basisschool De Springplank.

 

 

3       PAROCHIE

3.1      Pastoor

Eerwaarde Pater Frans KUSTERS
Everselkiezel 90
tel. 011/42.20.25

(om uw pastoor te bereiken, neemt u best contact: ’s morgens tot 09.30u. en ’s avonds tussen 17.30 u. en 18.15 u.).

 

3.2      Diaken

De heer Pitjoe Geybels
De Nieuwe Dijk 14 (Berkenbos)
tel. 011/57.35.87
E-mail: pitjoe@gmail.com

 

3.3      Secretariaat

Mededelingen voor het parochieblad
Pastorij
Everselkiezel 90
tel. 011/42.20.25

E-mail: parochie.eversel@telenet.be
Willy Van Aelst: tel 0478 55 78 86
E-mail: willyvanaelst@telenet.be

 

3.4      Parochiehuis St.-Baaf

Padbroekweg 1
tel. 011 42 88 84 (bureel)
tel. 011 42 41 51 (cafetaria)
fax 011 42 08 63
E-mail: sint.baaf@skynet.be

 

3.5      Feestzalen

Verantwoordelijke grote feestzaal:
Danny Schepers
tel. 0496 36 85 93

Verantwoordelijke kleine feestzaal:
Paula Aerts
tel. 011 43 37 65

 

 

4       LITURGISCHE VIERINGEN

4.1      Eucharistievieringen

Op zaterdagavond: om 19.00 u
Op zondagmorgen: om 08.00 u.

Elke dinsdag- en donderdagavond om 18.30 u. (in juli en augustus: om 08.30 u.)

 

4.2      Eerste communie

Op de derde zondag na Pasen, om 10.00 u.

 

4.3      Vormsel

Op de vierde zondag na Pasen, om 09.00 u.

 

4.4      Doopselviering

Gezamenlijke viering op de eerste zondag van de maand (in de namiddag).

 

4.5      Huwelijk

Datum en uur af te spreken met de pastoor.

 

4.6      Overlijden

4.6.1       Begrafenis

Datum af te spreken met de pastoor In principe telkens om 10.30 u.)

4.6.2       Gebedswake

Op de vooravond van de begrafenis, om 19.15 u.
Wanneer de begrafenis plaats heeft op maandag, is de gebedswake op zaterdag om 20.00 u

Verantwoordelijken voor de gebedswake zijn:
 Annie Vanluyd
? Greta Vandebroek
? Willy Van Aelst.

 

4.6.3       Koffietafel

Deze kan doorgaan in de grote feestzaal van parochiehuis St.-Baaf.
De koffietafel wordt verzorgd door vrijwilligers van de parochie.

Verantwoordelijken zijn:

 Annie Vanluyd: tel 011/422 122 of 0475/46 79 08
? Ria Adriaens: tel: 011/43 19 60 of 0496/85 01 27

 

4.6.4       Communie bij de zieken

De communie wordt aan huis gebracht telkens op de eerste vrijdag van de maand (of daarrond).

 

4.7        Ten slotte

Tijdens de kerkelijke hoogdagen of bij bijzondere gelegenheden kunnen er tevens speciale vieringen plaats hebben. Zo zal er bv. op Allerheiligen steeds in de namiddag een gebedswake in de kerk plaatshebben, waarna al biddend naar het kerkhof gegaan word.

  

 

5       KERKELIJKE DIENSTEN EN RADEN

5.1      Parochieblad

U kan zich abonneren op het parochieblad “Kerk en Leven”. U kan hiervoor contact opnemen met uw pastoor. Voor de vernieuwing ervan zal telkens in oktober uw straatverantwoordelijke zich bij u aanbieden.

Naast de algemene, vormende en informatieve artikelen, vindt u er het nieuws van onze parochie; ook het nieuws uit de parochies van Heusden-Centrum, Berkenbos en Lindeman, waarmede Eversel een federatie vormt, vindt u erin terug.

Teksten om op te nemen in het parochiaal nieuws dienen steeds 14 dagen voor het verschijnen binnen te komen op de pastorij of bij Willy Van Aelst, Everselkiezel 40, e-mail: willyvanaelst@telenet.be

 

5.2        Parochiale werkgroepen:

5.2.1       Doopselcatechese

Verantwoordelijken:
 Annie en Willy Vandebrouck-Pipeleers
Bovenstraat 48
tel. 0476 36 66 51
e-mail: anniepipeleers@hotmail.com

? Mieke en Paul Grauls-Swerts
Bovenstraat 42
tel. 011 42 30 97
e-mail: mieke_swerts@msn.com

 

5.2.2       Werkgroep Eerste Communie:

Zorgt voor een eigentijdse viering en bereidt de 7-jarigen hierop voor.

Verantwoordelijken:
 Leerkrachten eerste leerjaar.
? Denise Meubus
Bovenstraat 11
tel. 011 45 11 07

 

5.2.3       Vormselcatechese – Kring 12:

In de loop van het schooljaar komen de leerlingen van het 6° studiejaar 10 maal samen.

De begeleiding gebeurt door:
 Chris Hendriks-Dekkers
gsm: 0475 87 78 03
e-mail:
chrisdekkers@live.be

? Ine Leyssens-Gerits
gsm: 0477 13 16 44
e-mail:
ine.stijn@telenet.be

 

5.2.4       Gezinsvieringen:

Een paar maal per jaar wordt er een kindvriendelijke gezinsviering uitgewerkt. Deze heeft in principe plaats als eucharistieviering op zaterdagavond om 19.00 u.

Verantwoordelijke
Ann Larbie
Everselkiezel 116
tel. 011 45 42 33
e-mail: ann.larbie@telenet.be

 

 

6       PAROCHIERAAD

Als motor van het kerkelijke en parochiale leven neemt de parochieraad initiatieven; ze bereidt deze voor, organiseert ze en volgt ze op. De parochieraad zal zich steeds bezinnen en waken over al wat leeft in onze parochie Eversel. De parochieraad komt regelmatig samen.

Voorzitster:
Annie Vanluyd
Everselkiezel 46
tel. 011 42 21 22
e-mail:
annievanluyd@telenet.be

 

6.1      Ziekenzorg

Zet zich in voor de langdurig zieken, gehandicapten en de 75-plussers.Komt maandelijks samen op de eerste woensdag van de maand.

Voorzitster:
Mieke Grauls-Swerts
Bovenstraat 42
tel. 011 42 30 97
e-mail: mieke_swerts@msn.com

 

6.2      Parochiaal zangkoor (parzane)

Verzorgt de eucharistievieringen op zaterdagavond, tijdens de feestdagen, bij begrafenissen en huwelijken en bij speciale gelegenheden (o.a. gouden bruiloften).

Er wordt wekelijks op donderdagavond gerepeteerd.

Verantwoordelijken
 Norbert Daniels
tel. 011 43 18 44

? Theo Robyns
tel. 0476 85 71 43

 

6.3      Kerkfabriek

Dient zorg te dragen voor de kerkelijke goederen, zowel roerend als onroerend. Staat ook in voor alles wat nodig is voor de eredienst.

Voorzitter
Willy Van Aelst
Everselkiezel 40
tel. 011 42 66 48
e-mail: willyvanaelst@telenet.be

 

 

7       PAROCHIEHUIS ST.-BAAF

E-mail: sint.baaf@skynet.be

Een mooi centrum staat ter beschikking van de bevolking (inwoners en verenigingen van Eversel genieten een voorkeurtarief). Naast een grote en kleine feestzaal zijn er verschillende vergaderlokalen. De verhuringen hebben plaats op elke woensdagavond van 19.00 u. tot 20.00 u. op het secretariaat van St.-Baaf, ingang langs de kleine feestzaal (tel. 011 42 88 84).

Tevens is er een ruim en gezellig cafetaria, dat dagelijks (behalve dinsdag) geopend is (tel. 011 42 41 51).

Dinsdagavond kan men rustig een pintje drinken in de kleine feestzaal.

Het beheer van St.-Baaf is in handen van de VZW Parochiale Instellingen. Beheerraadsleden, die zich vooral met het dagelijkse beheer bezig houden, zijn o.a.:

7.1            Beheerraad
 Jos Coels
? Robert Coels
? Stefan Moons
Rita Habex.

 

Aan het parochiehuis is tevens een gemeentelijke sportzaal en een tekenacademie aangebouwd.

 

7.2      Sportzaal

Inlichtingen en verhuringen voor de sportzaal gebeuren via de website van de gemeente Heusden-Zolder. (zie blz. 13 van deze brochure).

 

7.3      Tekenacademie

Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen al hun creatieve energie kwijt in de tekenacademie. Hier kunnen ze schilderen, tekenen, boetseren, knutselen. Ze vertoeven als het ware in de speeltuin van de kunst.

Er is driemaal per week, na de schooluren, tekenles van telkens 2 uren per lesbeurt. Voor de specifieke lesuren en voor de inschrijvingen kan u contact nemen met het secretariaat van  PAGEREF _Ref429940238 \h 21de Gemeentelijke Academie: kasteel Meylandt, Meylandtlaan20, 3550Heusden-Zolder, tel.011 80 80 89

 

 

8       JEUGD

8.1      Scouts (VVKSM St.-Bavo):

e-mail: info@scoutseversel.be

Een bloeiende jeugdbeweging verdeeld over 6 takken. Jongeren kunnen lid worden vanaf het 1ste studiejaar. De bijeenkomsten hebben plaats op zaterdagnamiddag, aan de jeugdlokalen van 14.00 u. tot 17.00 u. Voor meer informatie: www.scoutseversel.be

Groepsleiding bestaat uit: (nog in functie tot en met het zomerkamp van 2015). In principe wordt de groepsleiding om de 3 jaar verkozen.

 Bert Ceyssens, Kerkenblook 22 / B
? Katrien Beutels, Dijkstraat 53
? Ise Kenis, G.Gezellelaan 165

 

8.2      KAJ

Jongeren vanaf 16 jaar komen samen op zondagavond in hun eigen KAJ-lokaal, van 19.30 u. tot 23.00 u.

Verantwoordelijke:
Lien Grauls
Bovenstraat 42
tel. 011 42 30 97
e-mail: lien.grauls@gmail.com

 

8.3      JEUGDHUIS “BASCULE”

Is toegankelijk voor jongeren vanaf 14 jaar, mits aanschaf van een lidkaart. Het jeugdhuis, gevestigd in de kelderverdieping van de nieuwe jeugdlokalen, is in principe open ’s avonds op woensdag, vrijdag en zaterdag. Voor meer informatie: www.jhbascule.be of e-mail: jhbascule@telenet.be

Verantwoordelijke:
Dries Fransen
Bovenstraat 55
tel: 0498 45 88 06
e-mail: driesfransen@me.com

 

8.4      JEUGDLOKALEN

Sinds 1 september 2006 werden er nieuwe jeugdlokalen in gebruik genomen aan de voetbalvelden achter St.-Baaf. Ze werden opgericht door de VZW “Jeugdwerk Eversel”, met de financiële steun van het gemeentebestuur.

Voorzitter vzw:
Gerard Leten
Bavostraat 35
tel. 011 42 33 62
gsm: 0478 30 99 78.

Thans zijn al de voormelde jeugdwerkingen gevestigd in deze lokalen.

  

 

9       VERENIGINGSLEVEN

Eversel kent nog een rijk verenigingsleven. Bij al deze verenigingen zijn nieuwe leden steeds van harte welkom.

 

9.1      WERKGROEP PAROCHIEFEESTEN:

Organiseert jaarlijks de parochiefeesten tijdens het 1ste weekend van augustus, alsook de eetdagen op de 2de zondag van november en van maart. Helpende handen zijn hier steeds welkom.

Voorzitter
Marie-Josée Vanluyd
Everselkiezel 115/1
tel. 011 42 10 02
e-mail:
fmaris@telenet.be

 

9.2      KWB

Kristelijke Werknemers Beweging

Voorzitter
Rudi Rykers
Bovenstraat 44
tel. 011 43 32 41
gsm: 0498 79 07 13
e-mail: rudiryk@gmail.com
URL:
www.kwbeversel.be

 

9.3      KVLV

Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen

Voorzitster:
Gerda Beutels
Bavostraat 36
tel. 011 42 85 73
e-mail: gerdabeutels@hotmail.com

 

9.4      Femma

Vrouwenvereniging (www.kav-eversel.be)

Voorzitster
Lieve Hamels
Bavostraat 25
tel. 011 43 11 86
e-mail: lievehamels@hotmail.com
e-mail: femma.eversel@gmail.com

 

9.5      Landelijke Gilde

Contactpersoon
Frans Theys
P. Beckersstraat 56
tel. 011 43 13 74
e-mail:
frans.theys@skynet.be

 

9.6     O.K.R.A. – ACV Senioren Eversel

Deze vereniging heeft ook een bijzonder leuke blog. Er is allerlei te vinden. En er is nog plaats voor meer. Heb jij iets leuks om op de site mee te delen. Stuur Marcel of Gerard een mailtje en zij zorgen wel dat het op hun blog komt. En wil je  meer over het weer te weten komen … ga dan hier maar weer eens rondsnuffelen.

Klik hier en je komt er automatisch. De site is ook voor niet-senioren.

Voorzitter:
Marcel Neven
Butastraat 53
tel. 011 43 19 60
e-mail: marcel.neven1@telenet.be

Secretaris
Gerard Schuyten
Everselkiezel 39
tel. 011 43 18 22
e-mail: gerardschuyten@skynet.be

 

9.7      ACV

Algemeen Christelijk Vakverbond

Secretaris
Jos Vanhove
Buitingweg 27
tel. 011 42 90 96
e-mail: joseph.vanhove@skynet.be

 

9.8      GEZINSBOND

samen met Heusden-Centrum
Bestuurslid
Ria Wynands-Vanhamel
Vroenweg 13
tel. 011 42 95 62
e-mail: riavanhamel@hotmail.com

 

 

10  HOBBY- EN ONTSPANNINGSLEVEN

10.1  Gemeentelijke sportzaal St.-Baaf Eversel

Verhuringen gebeuren via de gemeentelijke website
Surf naar de website: www.heusden-zolder.zaalreservatie.be
Selecteer hierin: “Sporthal Eversel”

Om te reserveren is een account nodig, met een “login” en een “paswoord” (eventueel eerst aanmelden en nadien enkel nog inloggen).

 

10.2  Tekenacademie

Zie  hoger voor meer uitleg

 

10.3  Tennisclub Eversel:

Tennisclub TC Eversel – Padbroekweg 1 – tel. 011 43 74 84
e-mail: info@tceversel.be

Briefwisseling: Luyten Robert – Kanaalweg 102 – tel. 011 42 17 8
e-mail: robert@tceversel.be

 

10.4  Voetbalclub Onder De Toren Bascule

Voorzitter: Jos Machiels – Dijkstraat 38 -tel. 011 43 30 62
e-mail: josrita@hotmail.be

 

10.5  Voetbalclub Geren Bij:

Voorzitter: Jean Vanpol – Vrevijverstraat 9 – 3582 Koersel – tel. 011 42 16 56

 

10.6  Wielerclub- “Berg Op” Eversel

Voorzitter: François Vanderaerden – Kanaalweg 86 – tel. 0495 52 50 86
e-mail: ard2@telenet.be

 

10.7  Supportersclub Veestraeten

Voorzitter: Gerard Schuyten – Everselkiezel 39 – tel. 011 43 18 22
e-mail: gerardschuyten@skynet.be

 

10.8  Wielertoeristen “Berg Op” Eversel:

Voorzitter: Jos Vanhove – Buitingweg 27 – tel. 011 42 90 96
e-mail: joseph.vanhove@skynet.be

 

10.9  KWB-WIELERCLUB ST.-BAAF:

Voorzitter: Benny Swinnen – Kanaalweg 97 – tel. 011 43 61 78
e-mail: swinnen.b@telenet.be

 

10.10  EVOC – damesvolleybal

Voorzitter: Sara Lissens – tel. 0476 39 77 21

 

10.11  St.-Jacobusgilde

Voorzitter: René Vanhove – Het Heike 22 – tel. 011 42 89 43
e-mail: rené­_vanhove@telenet.be

 

10.12  St.-Ambrosiusgilde

Contactpersoon: Ferdinand Neys – P. Beckersstraat 20 – tel. 011 42 57 62

 

10.13  Landelijke Rijvereniging, “De Meylandtridders”

Voorzitter: Casimier Goossens – P. Beckersstraat 57 – tel. 011 43 58 84
e-mail: casimier.goossens@telenet.be

 

10.14  Voetbalclub “R.T. Products Eendracht Ubbersel”

Voorzitter: Tony Elsen – tel. 011 57 26 02 – e-mail: tony.elsen@telenet.be

 

10.15  St.-Hubertusgilde Ubbersel

Voorzitter: Vandeneynde Rudi – Kanaalweg 80 – tel. 011 45 45 59
e-mail: vandeneynde.rudy@skynet.be

 

10.16  Wandel- En Fietsclub St.-Baaf

Verantwoordelijke
Henri Vanwetswinkel – Lusthofstraat 22 – tel. 011 42 94 83 of 0494 60 90 83

Vertrek: Elke woensdag om 13.30 u. aan St.-Baaf.

Wandelen: van de 1ste woensdag van november tot de 3de woensdag van maart.

Fietsen: van de 4de woensdag van maart tot de laatste woensdag van oktober.

Iedereen is van harte welkom en kan vrij deelnemen..

  

 

11  ONDERWIJS

Eversel heeft een bloeiende school: de vrije basisschool “De Springplank”, met een kleuterafdeling en een lagere afdeling. Kinderen kunnen naar de kleuterschool gaan vanaf hun 2,5 jaar. Zij kunnen op 1 september instappen of telkens na een vakantieperiode.

De school is gelegen aan de Everselkiezel 55 – tel. 011 45 58 30 – fax 011 45 58 31 

Voor meer info
e-mail: despringplankeversel@hotmail.com
website: www.digilife.be/springplank

Directeur
Patrick Balette – Voortstraat 67 – tel. 0477 36 88 46
e-mail: patrick.balette@telenet.be

 

11.1     Oudervereniging Basisschool:

Voorzitter
Mario Hendriks – P.Beckersstraat 105 – tel. 0476 46 58 79
e-mail: mario.hendriks@telenet.be

  

 

12  DORPSRAAD

In Eversel is er eveneens een dorpsraad actief. Het is een gemeentelijke adviesraad die een brug wil zijn tussen de mensen van Eversel-Ubbersel enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds.

De dorpsraad vergadert elke tweede donderdag van de maand (behalve tijdens juli en augustus).

Minstens éénmaal per jaar worden alle inwoners van Eversel uitgenodigd voor een volksvergadering

De dorpsraad wil er vooral voor zorgen dat het goed wonen is in Eversel-Ubbersel Voorzitter
Rudi Rykers – Bovenstraat 44 – tel. 011 43 32 41
e-mail: rudiryk@gmail.com  

  

 

13  SLOT

Wij hebben getracht u zoveel mogelijk informatie te geven over het reilen en zeilen in onze parochie St.-Jacobus Eversel. Het is evenwel een levende en dynamische gemeenschap. Dit wil zeggen dat er zich steeds wijzigingen kunnen voordoen: verenigingen of werkgroepen die wijzigen of verdwijnen, nieuwe die ontstaan. Nieuwe voorzit(s)ters die aantreden ingevolge bestuurswijzigingen, enz. Wij verontschuldigen ons dan voor deze onvolledigheden.

Belangrijk is dat u als nieuwe inwoner met deze bondige brochure de kans hebt om u snel thuis te voelen in Eversel of deel te nemen aan het gemeenschapsleven in Eversel.

Suggesties omtrent deze brochure zijn steeds welkom op het parochiesecretariaat van de pastorij; ook wijzigingen kunnen er doorgegeven worden.

  

VERSIE juni 2015
layout: Hedera Design