EVEN TERUGBLIKKEN OP 2015 IN EVERSEL

Viering Jef Beckers 

Jef Beckers werd in 1916 als rasechte Everselnaar geboren in de toenmalige Langstraat (huidige P. Beckersstraat), vlak aan het kanaal. Na zijn middelbare studies trad hij in bij de paters Kruisheren in Diest, waar hij in 1943 tot priester werd gewijd. In 1945 vertrok hij naar de missies in Kongo.

Twintig jaar lang reisde Jef Beckers rond in de brousse van Kongo. In volledige onthechting trok hij van kapel naar kapel, die hij zelf bouwde. Hij bezat alleen een stoel en een tafel, een pijp en een koffiepot. Maar zijn rijkdom waren “zijn zwarten” die hij niet kon missen en die altijd rond hem hingen. Duizenden zwarten heeft hij er gedoopt. Daarom werd pater Jef er “Jozefu Zamba” genoemd, wat betekent: “Jef die altijd in de brousse is”.

Sinds de onafhankelijkheid van Kongo in 1960 begonnen rebellenlegers zich te keren tegen de blanken die massaal Kongo verlieten. Maar paters en zusters bleven op hun post, zo ook pater Jef Beckers. Velen werd gevangen genomen, opgesloten en gefolderd in de periode van 1964 – 1965. Op 30 mei 1965 werd pater Jef Beckers, samen met 30 andere missionarissen, in Buta vermoord. Hun lichamen werden in de Rubi gegooid; deze rivier werd hun graf.

Op 30 mei a.s. zal dit juist 50 jaar geleden zijn. Daarom wil Eversel dit plechtig herdenken. Deze herdenking begint met een plechtige Eucharistieviering in de kerk van Eversel om 19.00 u. Daarna trekken we in optocht naar het monument van Jef Beckers in de Butastraat waar een huldiging zal plaats hebben. Na deze huldiging wordt iedereen verwacht in de nabijgelegen jeugdlokalen om bij een drankje nog even na te praten.

Met velen stonden we rond zijn monument om hulde te brengen aan dorpsgenoot, pater Jef Beckers.


Klik op de foto hierboven om de andere 20 nog te zien.

          

 Viering St.-Jacobus

Gelegen in de Everselkiezel.

In januari 1511 schonken de inwoners van Eversel aan meester Willibrord Mathei een stuk grond waarop deze een kapel liet bouwen. De bediening van de kapel geschiedde door de paters Augustijnen uit Hasselt.

In 1759 werd gesproken over "de oude kapel die op de vroente gesteen" heeft. Daaruit kan men afleiden dat voor 1759 een nieuwe kapel te Eversel was gebouwd.

In de 17de en 18de eeuw was de kapel van Eversel toegewijd aan de Heilige Jacobus.

In 1839 werd de eigen Sint Jacobus parochie gevormd. Op 19 juni 1848 werd de eerste steen voor de nieuwe kerk gelegd door de deken van Beringen. Op 5 september 1849 werd de nieuwe kerk en het kerkhof ingezegend en de eerste mis opgedragen. Het orgel, afkomstig uit de Sint Willibrordus kerk van Heusden, is het vermelden waard. Het werd gebouwd omstreeks 1770.

Het werd, of bij aankoop of in de tweede helft van de 19de eeuw verbouwd. Vermoedelijk had het oorspronkelijke een klavier, nu heeft het er twee. De bestaande registers werden gesplitst. Het is een massief gebouwd instrument met de speeltafel aan de orgelkast aangebouwd.

Gezelligheid troef tijdens de receptie voor de deelnemers aan de viering van de feestdag van onze patroon St.-Jacobus.

    

 

Het is goed om bij het begin van een nieuw jaar even terug te kijken op het voorbije jaar. 2015 was ook weer een jaar waarin we in Eversel een sterke gemeenschap vormden rond o.a.:

45  doopsels

20 eerste communicanten

20 vormelingenviering St.-Jacobus

13 overlijdens

5 huwelijken en meerdere gouden - en diamanten jubilea.

In 2015 kenden we ook enkele bijzondere vieringen:

 

Op zaterdag 30 mei werd, samen met zijn familie, dorpsgenoot pater Jef Beckers op ingetogen wijze herdacht naar aanleiding van zijn overlijden, dag op dag 50 jaar geleden. Dit gebeurde met een plechtige eucharistieviering in de kerk en met een huldiging aan zijn monument in de Butastraat. Op 8 augustus kwamen een aantal Limburgse missionarissen eveneens hulde brengen aan Jef Beckers bij zijn monument.

Op zaterdag 25 juli, feestdag van onze patroonheilige St.-Jacobus, kwamen zowel de leden van het Genootschap van Compostela, als de deelnemers van de pelgrimspastoraal van het bisdom, samen met ons deze feestdag vieren. Ondanks het slechte weer, was er een enorme drukte tijdens de vieringen in de kerk en in St.-Baaf.

Op paaszondag 5 april 2015 werd tijdens de eucharistieviering hulde gebracht aan onze pastoor, pater Frans Kusters, naar aanleiding van zijn verjaardag: 75 jaar, en toch nog zo actief bezig en betrokken bij zijn parochianen! 

Ook waren er dit jaar weer mooie kindvriendelijke Gezinsvieringen alsook gebedsvieringen tijdens de vasten- en de adventsperiode. We zijn de werkgroep “gezinsvieringen”, met vooral jonge mensen, hiervoor dankbaar. En ook de jaarlijkse Federatieviering had weer plaats in oktober. Bij de scouts waren ze ook dit jaar weer bijzonder actief met o.a. hun spaghettidag in februari en hun kamp in St.-Huybrechts-Lille in augustus. Ander hoogtepunt voor de scouts was de voettocht op 22 december van Hasselt naar Eversel om het vredeslicht van Bethlehem naar Eversel te brengen. Proficiat aan deze jeugdvereniging met momenteel méér dan 200 leden. Begin september trad een nieuwe groepsleiding aan voor de start van een 28ste  werkjaar.

Ook begin september vatte onze basisschool een nieuw schooljaar aan met méér dan 300 leerlingen en kleuters, verspreid over 17 klassen. Verder was er het succesvolle schoolfeest in mei, het ontbijtbuffet in maart en de kerstaktie voor “music for life” in december.

Ook in het algemene verenigingsleven gonsde het van de activiteiten: er hadden naast de traditionele activiteiten (startfeest, kerstfeest, lentefeest, paasfeest, jaarfeest, de sinterklaasrondgang van de KWB, enz.), ook heel wat vormende activiteiten plaats.

Verder vierden we begin augustus voor de 39ste maal parochiefeesten. Deze werden andermaal een succes, mede dank zij de succesvolle activiteiten, zoals: de kinderdisco, de Marc Wautersclassic, de quiz “Eversel kwisspel(t)" en de barbecue. Vooral de Midzomer Jogging, een stratenloop, was weer een onverhoopt succes. Verder waren er natuurlijk ook de 2 traditionele parochiale eetdagen.

Naar jaarlijkse traditie kwamen ook nu weer verenigingen en vrijwilligers meehelpen tijdens de traditionele werkweek in St.-Baaf. In november waren er weer de initiatieven van scouts/KWB/Femma met de ontbijtkorven en van KVLV met het 1-dag-restaurant, allemaal ten voordele van de 11.11.11-aktie. Zo kon er 2.316 euro geschonken worden aan 11.11.11; en voor Broederlijk Delen werd 1.158,60 euro rondgehaald.

En tijdens het pinkster-kermisweekend kenden we de traditionele kermisdrukte met meerdere activiteiten, van o.a. Femma en de St.-Jacobusgilde.

Tenslotte verwijzen we ook nog naar de website www.eversel.be en naar de welkomstbrochure “Eversel”, bestemd voor de nieuwe inwoners

Er gebeurden zeker nog vele andere goede dingen in onze parochie zodat we kunnen zeggen: 2015 was goed; moge onze parochie in 2016 zo verder op weg gaan.